Wednesday, 17 April 2013

Kata Bijak Dari Sahabat

1. Bila soal ilmu, lihatlah ke atas, bila soal harta, lihatlah ke bawah. Rania fabiany.
2. Sejahat-jahatnya orang, pasti dalam hidupnya pernah meminta seseorang untuk berbuat lebih baik dari pada dirinya. Endang Herlindawaty.
3. Hal tersulit dalam hidup ini adalah mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memaafkan. Dimas Mahardika.
4. Sesuatu yang baik tidak datang dari hati, tapi datang dari hati yang ikhlas. Mahardika Putra.
5. Beda antara orang hebat dan orang lemah bukanlah pada kurangnya kekuatan ataupun kurangnya pengetahuan, tetapi kurangnya kemauan. Dinasty Rahma

No comments:

Post a Comment